Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Societatea SC DAFLOG  SRL, În calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Granturi pentru capital de lucru”, cod proiect 7588, finanţat prin schema de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Autoritatea de Management este Ministerul Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: AIMMAIPE

Valoarea totală a proiectului este de 834.813,75 lei  din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 725.925 lei.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Durata de implementare a proiectului este de 180 de zile, în perioada 16.04.2021 – 15.10.2021.

 

 Date de contact beneficiar:

Adresa: Localitatea Medias str.Garii nr.17 Judetul Sibiu

reprezentant legal Popescu Emanuel

tel. 0269831292

email: office@daflog.ro 

www.imm.gov.ro

 

Accesați documentul original aici.