Operațiuni

Misiunea noastră este să oferim soluții de înaltă calitate, care vizează activitatea geologică în extracția de petrol, gaze și ape geotermale.

Mud logging services

Mud logging

Serviciul de mud logging pe care îl oferim este un mix unic de experiență și inovație. Pentru fiecare proces de foraj, personalul nostru este atent selectat și instruit. Alegem cu responsabilitate tehnologia care îi ajută pe inginerii noștri să-și exercite cu succes rolul în cadrul acestui proces.

Mud logging presupune colectarea de date calitative și semi-cantitative de la detectoarele cu hidrocarburi care înregistrează nivelul gazului natural adus în noroi. Sunt înregistrate și alte informații importante pentru procesul de foraj, scopul principal fiind identificarea tuturor indicațiilor de hidrocarburi din probele de rocă, precum și din gazul implicat în foraj.

În funcție de complexitatea proiectului, Daflog poate pune la dispoziția clientului, atât personal pregătit pentru serviciul de mud-logging standard, cât și ingineri geologi cu experiență vastă și abilități în interpretarea de diagrame geofizice, curgerea fluidelor în pori, delimitarea capcanelor.

Wellsite geology service

Geologie de sondă

Daflog furnizează servicii de supervizare geologică la sondă, asigurând monitorizarea continuă, documentarea și înregistrarea formațiunilor geologice traversate în timpul forajului. Pe parcursul celor 18 ani de activitate a companiei, s-a închegat o echipă dinamică de geologi supervizori care în timp a acumulat o experiență substanțială, dezvoltând competențe multiple.

Activitățile geologului supervizor încep de la monitorizarea activității geologilor de la cabina MLU și a investigațiilor geofizice, până la întocmirea unor log-uri complexe în funcție de adâncimea măsurată sau adâncimea pe verticală. În același timp, geologul efectuează cu promptitudine interpretări geofizice, corelări și evaluări ale formațiunilor, întocmind rapoarte bazate pe cerințele clienților.

Geologul supervizor colaborează îndeaproape cu inginerul de foraj, de fluide și cu inginerul geolog, fiind cea mai importantă legătură între client și activitatea din șantier.

Measurments

Măsurători efectuate la cabina geologică

Cu ajutorul cabinelor de urmărire geologică, monitorizăm parametrii și senzorii geologici de foraj, ai fluidului de foraj, de hidrocarburi și gaze nocive, precum și pe cei ai pompelor.

Cabinele Daflog sunt de două feluri, în funcție de dimensiunea generală. Acestea sunt dotate cu izolație la interior, racordate la alimentarea cu energie electrică și apă, fiind echipate cu stingător de incendii și o trusă de prim ajutor. Cabinele sunt ulterior dotate cu diferite echipamente, putând fi personalizate în funcție de cerințele clientului.

Măsurători

Citește mai mult

Specificații cabine

Citește mai mult

Strategic Paln

Plan strategic

Strategia Daflog este orientată către identificarea și soluționarea noilor exigențe impuse la nivelul proiectelor de exploatare și a activităților conexe. În acest sens, garantăm de fiecare dată, prin profesionalism și experiență, execuția cu succes a lucrărilor.

Furnizăm rezultate superioare pentru clienții noștri oferind, la cel mai înalt standard profesional și etic, înregistrări precise ale datelor de foraj care permit luarea deciziilor în timp util. Acest lucru permite realizarea unui proces de foraj optimizat și detectarea rapidă a petrolului și gazelor.

Activitatea noastră